Slik lykkes du med vekst gjennom CRM

Vi tror på at bedriften din lykkes med CRM, om brukerne dine lykkes i det daglige. Derfor er vårt fokus nettopp på brukerne - samt å bygge «stein på stein» over tid.

banner image

Introduksjon til Pipedrive

Vi vet at nye systemer ofte er et usikkerhetsmoment for brukerne. Derfor ønsker vi så tidlig som mulig å introdusere de til Pipedrive. På denne måten tas mye av usikkerheten bort, de får gjort seg kjent og stilt spørsmål de måtte ha.

image

Kartlegging av behov

Deretter kartlegger vi deres behov. Spørsmål vi stiller oss kan være hvordan ser dagens prosess ut, hvilke systemer skal integreres, hva skal til for at dere lykkes med CRM, etc.

image

Prioriteringer

Vanligvis avdekker kartleggingen mange ønsker. For å ikke gå i den klassiske CRM-fellen (å gape for høyt i starten) må prioriteringer gjøres. Vi starter med det som gir mest verdi for dere og deres brukere.

image

Opplæring av brukere

Når CRM-et er konfigurert opp, er det tid for opplæring av brukere. Her fokuserer vi på funksjonaliteten vi sammen har blitt enig om å prioritere. Vi vet at nøkkelen til et vellykket prosjekt er at brukerne mestrer dette.

image

Support for alle

Hvor mange ganger har du ikke vært med på at etter en forhastet opplæring er gjennomført, og prosjektet er lukket, så må all support gå gjennom en stakkars sjel internt? Denne tilnærmingen tror vi ikke på. Derfor har alle brukere tilgang til support.

image

«Stein på stein»

Vårt mål er at dere skal se vekst ved bruk av Pipedrive. Etterhvert som dere har kommet i gang med CRM-et, er det på tide å evaluere. Spørsmål vi stiller oss er f.eks. hvilke effekt har dere fått, er det behov for ytterligere opplæring, eller hva fra kartleggingen skal prioriteres nå.

image

Dette sier kundene om oss

Crmify har titalls kunder over hele Norge. Hør fra noen av dem.

Er du klar for å høre mer?

Vi er klar for til hjelpe deg med å lykkes med Pipedrive CRM. Vi optimaliserer din salgsprosess, setter opp Pipedrive, integrerer andre systemer, lærer opp brukerne dine - og gir support.

Kontakt oss